Pirmasis modulis

Pirmoji tema

Socioekonominė aplinka

Skaitmeninė leidyba Lietuvoje 2.0: įtraukioji leidyba

 • naujųjų technologijų įtaka knygų skaitymui;
 • skaitymo prietaisai ir patirtys jais naudojantis;
 • mitai apie skaitmenines knygas;
 • skaitmeninių knygų leidybos galimybės;
 • skaitmeninių leidinių ir jų formatų įvairovės nauda visiems skaitantiems.

Lektorius doc. dr. Vincas Grigas – Vilniaus universiteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros docentas, Vilniaus universiteto leidyklos Mokslo periodikos vadovas.

Daugiau
Vinco Grigo portretas

Vincas Grigas – Vilniaus universiteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros docentas. Domisi skaitmeninės leidybos, atvirosios prieigos ir mokslinės komunikacijos temomis. Dėsto Skaitmeninės leidybos, Skaitmeninės kultūros, Skaitmeninės kultūros ir technologijų kursus. Vilniaus universiteto leidykloje dirba Mokslo periodikos vadovu, yra atsakingas už daugiau nei 40 deimantinės atvirosios prieigos (angl. diamond open access) žurnalų leidybą. Taip pat yra Lietuvos bibliotekų tarybos ir mokslo tyrėjų bendruomenei skirtos atviros skaitmeninės infrastruktūros organizacijos „Crossref“ valdybos narys, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentas.

Lektorius prof. dr. Arūnas Gudinavičius – Vilniaus universiteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros profesorius, Vilniaus universiteto leidyklos direktorius.

Daugiau
Arūno Gudinavičiaus portretas

Arūnas Gudinavičius – Vilniaus universiteto leidyklos direktorius ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius. Dirba akademinės leidybos srityje beveik dešimt metų. Jo tyrimų sritys yra leidybos rinka, elektroninės knygos, skaitymas ekrane ir popieriuje.


Prieinamas skaitmenines knygas skaitančiųjų aplinka

 • negalios fenomenas ir kiekvieno galia didinti įtrauktį;
 • įprastai skaityti negalintys Lietuvoje – statistiniai duomenys;
 • informacijos atskirties pasekmės;
 • įtraukiosios leidybos nauda įprastai skaityti negalintiems.

Lektorė Simona Aginskaitė – Lietuvos negalios organizacijų forumo advokacijos ir komunikacijos vadovė.

Daugiau
Simonos Aginskaitės portretas

Simona Aginskaitė – Lietuvos negalios organizacijų forumo advokacijos ir komunikacijos vadovė. Daugiau kaip 15 metų dirba komunikacijos srityje, yra prisidėjusi prie daugybės su negalia susijusių socialinių ir informacinių kampanijų. Paskutinius penkerius metus pagrindinė S. Aginskaitės veikla – žmonių su negalia teisių advokacija įvairiose srityse, tarp kurių ir informacijos prieinamumas. Nuo 2018 metų yra įsitraukusi į informacijos prieinamumo teisėkūros procesus, dalyvauja tarptautinėse informacijos prieinamumo konferencijose, yra parengusi prieinamos informacijos vadovą, veda mokymus organizacijoms.


Prieinamų skaitmeninių knygų skaitymo būdai

 • skaitytojo kelias iki skaitmeninės knygos: įprastai spausdinto teksto negalinčiųjų skaityti poreikiai;
 • pagalbinių technologijų, naudojamų skaitymui, pristatymas.

Lektorius Vilmantas Balčikonis – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininko pavaduotojas, dokumentų prieinamumo specialistas.

Daugiau
Vilmanto Balčikonio portretas

Vilmantas Balčikonis – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos viceprezidentas, turintis daugiau nei 5 metų patirtį prieinamumo srityje. Puikiai geba pristatyti informacijos prieinamumo iššūkius iš vartotojo perspektyvos ir yra dokumentų bei tinklapių prieinamumo ekspertas, vedantis mokymus viešojo sektoriaus institucijoms, privačioms įmonėms ir universitetams. Aktyviai dalyvauja įvairiose su prieinamumu susijusiose renginiuose ir išmano Europos prieinamumo akto ir Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo nuostatas.

Antroji tema

Įtraukiosios leidybos galimybės verslui

Įtraukiosios leidybos nauda verslui

 • veiksniai, skatinantys prieinamo turinio paklausą;
 • įtraukiosios leidybos finansinė ir socialinė nauda verslui;
 • skaitmeninės leidybos, atitinkančios prieinamumo aspektus, komunikacija.

Lektorė Simona Aginskaitė – Lietuvos negalios organizacijų forumo advokacijos ir komunikacijos vadovė.

Trečioji tema

Įtraukiosios leidybos ekosistema ir procesai

Įtraukioji leidyba – strateginis leidyklų tikslas

 • įtraukiosios leidybos ekosistema ir procesai;
 • pagalbos priemonės ir leidykloms skirti naudingi ištekliai;
 • strateginis įtraukiosios leidybos planavimas;
 • gerosios užsienio patirtys, pertvarkant darbo procesus.

Lektorė Simona Aginskaitė – Lietuvos negalios organizacijų forumo advokacijos ir komunikacijos vadovė.

Ketvirtoji tema

Įtraukiosios leidybos teisinė aplinka

Leidybos paslaugų prieinamumo reikalavimai

 • pagrindiniai tarptautiniai ir nacionaliniai įtraukiąją leidybą reglamentuojantys teisės aktai;
 • prieinamumo standartų apžvalga.

Teisiniai aspektai, rengiant autorines sutartis skaitmeniniams leidiniams

 • svarbūs nacionalinių teisės aktų dėl autorių teisių aspektai;
 • autorinių sutarčių sudarymas;
 • autorių teisių klausimai, pritaikant jau išleistus leidinius.

Lektorė Nijolė Janina Matulevičienė – autorių teisių ekspertė, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos narė.

Daugiau
Nijolės Janinos Matulevičienės portretas

Nijolė Janina Matulevičienė – teisininkė. Šiuo metu yra Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos, atsakingos už ikiteisminį ginčų sprendimą ir tarpininkavimą derybose, narė. Dirbo Kultūros ministerijoje, parengė pirmojo LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projektą. 2000–2010 m. buvo Mykolo Romerio universiteto lektorė. Yra Lietuvos spaudoje paskelbtų publikacijų autorė. Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, buvo Intelektinės nuosavybės (Autorių teisės) darbo grupės pirmininkė. 

Registruotis į pirmojo modulio mokymus galite paspaudę šią nuorodą.

Moduliui skirtos penkios datos:

balandžio 22 d., pirmadienis, 8.00–17.00 val. (registracija baigta)

balandžio 23 d., antradienis, 8.00–17.00 val.  (registracija baigta)

balandžio 25 d., ketvirtadienis, 8.00–17.00 val.

gegužės 7 d., antradienis, 8.00–17.00 val.

gegužės 8 d., trečiadienis, 8.00–17.00 val. 

Susipažinti su išsamia modulio programa galite čia: