DUK

Kas yra įtraukioji leidyba?

Tai leidybos kryptis, kurios procesuose nuo pat pradžių vadovaujamasi prieinamumo gairėmis, tokiu būdu užtikrinant galimybę skaityti visiems, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu pasiekiamas leidinio turinys (pvz., perskaitomas integruotomis ar pagalbinėmis technologijomis, tokiomis kaip ekrano skaitytuvas).

Tam, kad leidybos procesas leidžiant prieinamą leidinį vyktų sklandžiai, efektyviai, į jį nuo pirmųjų žingsnių turėtų įsitraukti visa leidybos grandis: nuo leidinio autoriaus iki leidėjo, taip pat – leidinio platintojo (svarbu. Pagal prieinamumo reikalavimus parengtas leidinys nebus prieinamas, jei skaitytojas negalės jo pasiekti internetinėje svetainėje, t. y. nebus prieinama skaitymo platforma, el. knygų parduotuvė ar pan.).

Kas yra prieinama skaitmeninė tekstinė knyga?

Apie prieinamos skaitmeninės tekstinės knygos ypatybes plačiau skaitykite skiltyje „Kas yra prieinamas leidinys?“.

Kokie yra prieinamumo standartai?

Prieinamo leidinio standartu laikomas EPUB formatas ir naujausia jo versija EPUB 3.3, o prieinamumo reikalavimai apibrėžti EPUB Accessibility 1.1.

Rekomendacijos prieinamoms internetinėms svetainėms nurodytos Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

Kokie yra prieinamos skaitmeninės tekstinės knygos privalumai?

  • prieinama knyga suteikia vienodas galimybes visiems skaitytojams. Tiek turintieji, tiek neturintieji regos ar skaitymo sutrikimų leidinį gali įsigyti tuo pačiu metu, tuo pačiu būdu, už tą pačią kainą;
  • prieinamos skaitmeninės knygos skaitytojų ratas teoriškai apie 10 % didesnis nei spausdintos knygos ar neprieinamos skaitmeninės knygos – statistika rodo, kad Lietuvoje įprasto spausdinto teksto negali skaityti 1 iš 10 gyventojų;
  • universalumas. Prieinama skaitmeninė tekstinė knyga gali būti skaitoma ne tik kaip tekstinė, bet ir kaip garsinė;
  • nebūtini papildomi ištekliai knygos įgarsinimui – prieinamą skaitmeninį tekstinį leidinį iškart gali perskaityti balso sintezė / ekrano skaitytuvas;
  • nedubliuojamas darbas, t. y. tą pačią knygą skaityti gali visi – leidinio nereikia perleisti skirtingais skaitmeniniais formatais, kurie atitiktų skaitytojų, turinčių regos negalią arba disleksiją, poreikius.

Prieinama skaitmeninė tekstinė knyga – tai viena knyga skirtingiems skaitymo poreikiams.

Kas yra prieinamos knygos skaitytojas?

Prieinama skaitmeninė tekstinė knyga skirta visiems skaitytojams, tačiau ji ypač reikalinga negalintiesiems skaityti įprasto spausdinto teksto. Skaičiuojama, kad Lietuvoje tokių žmonių yra beveik 300 tūkst., t. y. 1 iš 10 šalies gyventojų.

Kodėl Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB) yra įtraukiosios leidybos kompetencijų centras?

LAB, veikianti nuo 1966-ųjų, turi ilgametę patirtį leidžiant prieinamo formato leidinius (daugiau informacijos – teisinės apžvalgos II skyriuje).

Vis dėlto LAB turi galimybę prieinamu formatu perleisti tik 15 % per metus šalyje išleidžiamų leidinių. Matydama, kad įprasto spausdinto teksto negalinčiųjų skaityti poreikis literatūrai, jos įvairovei yra daug didesnis, LAB prisideda prie įtraukiosios leidybos sistemos kūrimo Lietuvoje, organizuodama leidėjams skirtus mokymus, konsultuodama dėl leidinių prieinamumo, kurdama prieinamų leidinių sertifikavimo sistemą.

Kaip keisis LAB funkcijos, leidykloms pradėjus leisti prieinamas skaitmenines knygas?

LAB ir toliau leis prieinamos formos kopijas tų leidinių, kurie įprasto spausdinto teksto negalintiesiems skaityti – neprieinami, t. y. tų leidinių, kurie neturi prieinamos skaitmeninės formos.

Ar LAB galės leidyklų išleistas prieinamas knygas nemokamai platinti savo el. platformos ELVIS skaitytojams?

Ne, prieinamus skaitmeninius leidinius LAB iš leidyklų turės įsigyti.

Pagal Autorių teisių įstatymą, autorių turtinių teisių apribojimai atgaminant kūrinius neįgaliesiems naudos gavėjams pritaikyta forma galimi tik tais atvejais, jeigu kūriniai šiam tikslui nebuvo specialiai sukurti. Tai reiškia, jei leidinys iškart bus išleistas prieinamas („born-accessible“), LAB privalės leidinio licenciją įsigyti iš leidyklos.

Kokie teisės aktai reglamentuoja skaitmeninių knygų prieinamumą?

Daugiau apie tai skaitykite skiltyje „Teisinė apžvalga“.

Kokie įrankiai skirti pasitikrinti skaitmeninių tekstinių leidinių prieinamumą?

Patiems automatiniais įrankiais pasitikrinti leidinio prieinamumą galima naudojant kelis nemokamus įrankius, skirtus tiek Windows, tiek Mac operacinėms sistemoms:

  • įrankis, skirtas pasitikrinti spalvų kontrasto tinkamumą;
  • įrankis, skirtas pasitikrinti, ar tinkamai parengtas EPUB failas;
  • įrankis, skirtas pasitikrinti skaitmeninio leidinio prieinamumą.

Šie įrankiai parodys esmines klaidas, tačiau jie negali įvertinti visko – tam būtinas žmogiškasis faktorius. Todėl dėl leidinių prieinamumo, iškylančių klausimų tokius leidinius rengiant, kviečiame kreiptis į LAB ekspertus el. paštu itraukiojileidyba@labiblioteka.lt arba telefonu +370 658 21387.

Kas yra sertifikuoti prieinami leidiniai?

LAB šiuo metu kuria prieinamų skaitmeninių tekstinių leidinių sertifikavimo sistemą. Kai sistema bus patvirtinta, LAB pagal prieinamumo standartus parengtiems leidiniams suteiks sertifikuoto leidinio ženklą, kurį leidėjai ir skaitmeninių knygų platinimo platformų valdytojai galės naudoti savo svetainėse.

Ženklas skirtas atkreipti įprasto spausdinto teksto skaityti negalinčiųjų dėmesį, kad knyga yra parengta pagal tarptautinius prieinamumo standartus ir atitinka prieinamumo reikalavimus.

Leidinių sertifikavimo ženklus naudoja Italija, taip pat JAV, kur sukurta tarptautinė leidinių sertifikavimo sistema.

Kad knyga būtų prieinama, turiu išleisti atskirą skaitmeninę knygą, skirtą turintiems regos negalią ar disleksiją?

Ne, prieinamos knygos esmė – visiems skaitytojams skirtas vienas ir tas pats leidinys.

Kad knyga atitiktų prieinamumo reikalavimus, turiu keisti jos turinį, dizainą (pavyzdžiui, visiškai atsisakyti dekoratyvinių grafinių elementų, iliustracijų)?

Ne, prieinamumas nesupaprastina knygos turinio (tam skirtas atskiras formatas – lengvai suprantama kalba (easy-to-read) parengti leidiniai).

Vis dėlto labai svarbu knygos ir jos iliustracijų autoriams, redaktoriams jau kūrybiniame procese parengti iliustracijų aprašymus. Rengiant maketą, dekoratyviniams elementams ir iliustracijoms svarbu suteikti tinkamus atributus – tik tada juos galės atpažinti ir teisingai perskaityti ekrano skaitytuvas, kuriuo naudojasi turintieji regos negalią.

Jei Jūsų klausimas liko neatsakytas, susisiekime itraukiojileidyba@labiblioteka.lt